Pladebearbejdning

Pladebearbejdning er en overordnet betegnelse for både maskinel og manuel bearbejdning af plader, profiler eller stangstål.
Som oftest er materialerne der bliver bearbejdet i stål, rustfrit stål eller aluminium, men kan også være i mere specielle legeringer som eksempelvis titanium.

Pladebearbejdning kaldes ofte også for smedearbejde da det typiske er smede som foretager selve forarbejdningen.
Det er som oftest faglærte klejnsmede eller rustfaste smede som udfører dette arbejde.
AVOS A/S har mange års erfaring indenfor pladebearbejdning og med vores store og meget omfattede maskinpark er vi også klar til at løse dine opgaver inden for pladebearbejdning.
Hos AVOS A/S har vi altid stor fokus på kvalitet, dokumentation og levering til den aftalte tid, og fungerer ofte som sparringspartner for vores kunder ved valg af eksempelvis materialer og fremstillingsmetoder.

Inden for pladebearbejdning tilbyder vi:

Skæring, svejsning, bukning, valsning, lokning og boring

Plasmaskæring er en meget udbredt og billig fremstillingsmetode, der anvendes til at skære plademateriale ved brug af en opvarmet luftstrøm, hvis temperatur er så høj at atomkerner og elektroner bliver adskilt til et plasma, hvilket smelter og skærer igennem det materiale, den kommer i kontakt med.
Vi anvender plasmaskæring til at udskære emner i stål og rustfrit stål.
Plasmaskæring anvendes typisk i 2 udførelser.
Til emner som eks. efterfølgende skal sandblæses og males anvendes de plasmaskårede emner ofte som de er, blot med en afgratning af skærekanten.
Til mere krævende emner hvor nøjagtigheder i tiendedele af millimeter er krævet, anvendes plasmaskæreprocessen til at frembringe et råemne for efterfølgende maskinbearbejdning, eksempelvis i en CNC-fræser. I dette tilfælde plasmaskæres råemnet ud med et tillæg på nogle få millimeter på konturen af emnet. De færdige mål som kan være pasninger i tiendedele eller hundrededele af millimeter sker så ved en efterfølgende maskinbearbejdning i en af vores CNC-maskiner til spåntagning.

Fremstilling ved hjælp af plasmaskæring benyttes som oftest i pladetykkelser fra ca. 3mm op til ca. 40mm. Plasmaskæreprocessen er især at foretrække frem for laserskæring i de kraftige plader over ca. 25mm hvor både hastighed og snitkvalitet er rigtig god i en plasmaskære proces og prisen lavere end en laserskære proces. I meget kraftige plader over ca. 40mm foretrækker vi hos AVOS A/S at benytte flammeskæring når pladerne er at sort stål også kaldet karbon stål.

De emner, der skæres, er ofte komponenter til bygge- og anlægsbranchen eller til industrivirksomheder. Inden for industrivirksomheder benyttes plasmaskårede emner ofte inden for fødevarebranchen, medicinal industri, energi og forsyningsvirksomheder, vindmøllebranchen og maskiner og underleverandører. De plasmaskårede emner anvendes som oftest sammen med andre dele til at frembringe en maskinel komponent eller en styrkebærende strukturel komponent.

Plasmaskære processen har en høj skærehastighed, sammenlignet med en flammeskæreproces, og giver en lav opvarmning af materialet, hvilket resulterer i minimal formforandring.
Hastigheden er afhængig af den aktuelle pladetykkelse der skæres, og det materiale der skæres i. Alt efter hvilket materiale, der skal skæres, anvendes forskellige typer luft. Almindelig luft anvendes f.eks. til skæring i alm. sort stål, hvor brint, argon og kvælstof anvendes til skæring i andre materialer.
Når vi benytter plasmaskæring, kan vi skære hele yderkonturen på et emne i en plade, men vi kan også skære huller eller andre indvendige konturer. Når man skal skære en udvendig kontur, kan skæreprocessen starte på kanten af en plade et vilkårligt sted på en plade. Dette kaldes kantanslag.
Brænderen varmer stålet og begynder herefter selve skæreprocessen.
Ved skæring i et hul eller en indvendig kontur kan kantanslag ikke benyttes.
Her benytter vi i stedet en piercing. Ved en piercing står plasmabrænderen stille inde i konturen og starter med at varme stålmaterialet op i et punkt. Efter kort tid begynder brænderen at bevæge sig, som oftest i en bue facon, for herefter at køre ind på banen for selve den kontur eller hul der skal skæres. Dette kaldes et indløb. Ved at benytte en kurvet bane til at køre ind på den færdige kontur opnås det bedste skæreresultat og facon på den indvendige kontur, eller hullet i det færdige skårne emne.

Flammeskæring er en proces til skæring af emner i sort stål også kaldet karbon stål.
Ved høj temperatur kan stål brænde i ren ilt (oxygen). Oxiderne smelter ved en temperatur, der er lavere end stålets smeltepunkt, og kan derfor blæses ud af skærefugen.
Skærefugen varierer i bredden afhængig af pladetykkelsen.
Processen foregår ved temperaturer, som er lavere end stålets smeltepunkt. For at opnå tilstrækkelig høj temperatur anvendes en skærebrænder som med tilførelse af ren ilt gennem en speciel skæredyse dyse brænder sig gennem pladen.
For at opnå flammen benyttes ofte propangas sammen med oxygen ved flammeskæring.
Processen betegnes derfor også som oxy-fuel skæring.
Hos AVOS benytter vi især flammeskæring til kraftige plader i sort stål, men også til skæring af eks. i rør hvor vi benytter en 3D rør skæremaskine med en flammeskæreproces.
Hos AVOS A/S benytter vi som oftest flammeskæring i stålplader fra en tykkelse på ca. 30 mm op til en tykkelse på hele 200mm. Rør skære vi i en godstykkelse fra ca. 10mm op til 50mm med en diameter op til Ø610mm.
Flammeskæringen er en hurtig og billig proces og snit kvaliteten er med de morderne CNC styrede flammeskæremaskiner som benyttes hos AVOS, slet ikke at sammenligne med det som mange mennesker forbinder flammeskæring med. Nemlig den overflade der ofte ses når en smed med en håndholdt skærebrænder har skåret et stykke stål over. Den snitkvalitet som vi opnår ved brug af vores CNC styrende flammeskæremaskiner tåler slet ikke sammenligning med en håndholdt skærebrænder og de tolerancer vi opnår, er meget bedre end man kan opnå med håndholdt udstyr, som oftest inden for få millimeter selv på ret store emner.
Skærehastigheden af flammeskæreprocessen afhænger af pladetykkelsen. Jo tykkere plade desto lavere hastighed. Hastigheden for flammeskæreprocessen er lavere end en tilsvarende plasmaskære proces, men selve processen er billigere og den kan benyttes til pladetykkelser som ikke er muligt med plasmaskæring.
Når vi benytter flammeskæring, kan vi skære hele yderkonturen på et emne i en plade, men vi kan også skære huller eller andre indvendige konturer. Når man skal skære en udvendig kontur, kan skæreprocessen starte på kanten af en plade, et vilkårligt sted på en plade. Dette kaldes kantanslag.
Brænderen varmer stålet og begynder herefter selve skæreprocessen.
Ved skæring i et hul eller en indvendig kontur kan kantanslag ikke benyttes.
Her benytter vi i stedet en piercing. Ved en piercing står brænderen stille inde i konturen og starter med at varme stålmaterialet op i et punkt. Efter kort tid begynder brænderen at bevæge sig, som oftest i en bue facon, for herefter at køre ind på banen for selve den kontur eller hul der skal skæres. Dette kaldes et indløb. Ved at benytte en kurvet bane til at køre ind på den færdige kontur opnås det bedste skæreresultat og facon, på den indvendige kontur eller hullet i det færdige skårne emne. Længden på et indløb er som oftest ca. den samme som pladetykkelsen.

Pladebearbejdning dimensioner hos AVOS A/S:
Vores Koike Plasma 3D/Flammeskæremaskine kan håndtere følgende dimensioner:
Dimensioner op til 7800 x 3000 mm.
Plasmaskæring op til 40 mm. tykkelse.
Flammeskæring op til 200 mm. tykkelse.

Vores MicroStep Plasma / Flammeskæremaskine kan håndtere følgende dimensioner:
Dimensioner op til 8200 x 2600.
Plasmaskæring på til 40 mm. tykkelse.
Flammeskæring op til 130 mm. tykkelse.

Vores HGG rørskæremaskine 3D kan håndtere følgende dimensioner:
3D flammeskæring +/- 45°
Rør op til Ø 610 mm.
Godstykkelse op til 50 mm.
Skærelængde op til 6 m.

Svejsning

Svejsning

Svejsning er den mest anvendte metode til at sammenføje stål materialer.
Vi benytter et bredt udvalg af svejsemetoder og råder over det mest avancerede udstyr til svejsning.
Vores faglærte smede svejser i både sort stål, også kaldet karbon stål, i rustfast stål og i aluminium.
Inden for svejseprocesser benytter vi blandet andet:

TIG svejsning benytter vi hovedsageligt til sammenføjning af rustfaste ståltyper, men vi benytter også metoden til sort stål og aluminium. TIG svejsning er forkortelsen for: Tungsten Inaktiv Gas svejsning.
Vores avancerede TIG svejseværker er udstyret med både puls og automatisk tråd fremføring.

Til svejsning af rør benytter vi også Orbital svejsning. Ved Orbital svejsning benyttes en automatiseret metode hvor lysbuen roterer automatisk 360° rundt om emnet som skal svejses. Vores udstyr sikrer en perfekt svejsning med en høj hastighed og kvalitet hver gang.
For at kunne orbital svejse skal rørenderne være tilpasset og fuldstændig vinkelrette. Derfor råder vi hos AVOS over alt nødvendigt udstyr til at forberede rør til orbital svejsning.

Ved MIG og MAG svejsning benyttes en tråd som enten er en massiv tråd eller en pulverfyldt rørtråd. Tråden fremføres af svejseværket og smelter sammen med basematerialet som skal sammenføjes. Der benyttes en beskyttelsesgas til svejseprocessen og om denne gas er aktiv eller inaktiv fortæller hvilken proces der benyttes.
MIG står for Metal Inaktiv gas og MAG står for Metal Aktiv gas.
Disse svejseprocesser kan benyttes til endda meget kraftige sammenføjninger og hos AVOS har vi ekspertisen til at sammenføje meget kraftige stålkonstruktioner og svejsninger op til eks. 130mm plade hvor den styrkebærende svejsning opbygges af mange enkelt strenge og til sidst får minimum samme styrke som selve udgangsmaterialet.

For at opnås den mest optimale svejsning er det vigtigt at svejsestillingen altid er den korrekte.
Hvordan svejsningen skal udføres beskrives i en WPS, Welding Procedure Specification. Denne specifikation beskriver hvordan svejseren skal udføre sin svejsning, hvilke parametre svejseværket skal indstilles til, og hvilken svejsestilling der skal anvendes.

For altid at kunne opnå den optimale svejsestilling anvender vi hos AVOS et omfattende udvalg af svejsemanipulatorer. Vi råder over manipulatorer helt neden fra nogle få hundrede kilo op til udstyr som kan håndtere 15 tons emner. Manipulatorerne gør det muligt at rotere og positionere det emne som skal svejses i den korrekte stilling hver gang og under hele svejseprocessen.

For at kunne dokumentere vores svejsearbejde har vi hos AVOS A/S omfattende certificeringer.
For uden vores ISO certificering  er vi også certificeret efter EN 1090 EXC 4 og EN3834 Part 2.
Dette gør at vi kan dokumentere vores svejsearbejdet til det man kalder fuldstændige krav, og altså den højeste dokumentation man kan opnå.
For at sikre at svejsningerne overholder alle krav kontrolleres svejsningerne som oftest med NDT (Non Destructive Test) hvor svejsningerne undersøges for revner, rodfejl osv.
På denne måde sikres vi at vores kunder får det optimale produkt.

Bukning

Hos AVOS råder vi over hele 2 kantpresser og 2 værkstedspresser.
Vi kan trykke op til 300 Tons og kan på denne måde forme stål eller metal plader i facon.
Den mest avancerede af vores kantpresser er fuldt CNC styret og kan derfor programmeres så en præcis bukkevinkel og placering af bukket opnås hver gang.
Presserne benyttes både til at fremstille bukkede plader til eks. inddækninger, beslag osv.
Men vi benytter også den proces som hedder step bukning, hvor vi bukker en plade en lille smule for hver eksempelvis 10mm og dermed skaber en kurve.
Hvis kurven kun er i starten og slutningen af en plade kaldes det indløb og benyttes som forberedelse for senere valsning.

Hos AVOS råder vi over et stort udvalg af valser til formning af stål og metalplader.
Vi har 5 forskellige pladevalser og dækker således helt op til 3050mm i bredden.
For uden pladevalser har vi også en profil valse, der benyttes til formning af stangstål.
Pladevalsning benyttes som oftest når vi skal forme en plan plade til en cylinder også kaldet et svøb.
Men vi valser og koniske overgange hvor pladen valses til en kegle facon.
De fleste pladevalser har 3 valser. En overvalse og 2 undervalser, men hos AVOS råder vi også over en 4 valset pladevalse. Denne gør det muligt at undgå forbukning i en kantpresse når visse betingelser opfyldt, og kan derfor forme et svøb direkte ud af en plan plade.

Hos AVOS benytter vi lokke- og bore maskiner som supplement til vores skæremaskiner og CNC-fræsere. Afhængig af de krav der stilles til nøjagtighed på det færdige emne vælger vi altid den mest optimale proces set ud fra økonomi og tidsforbrug.
Boring foretager vi ofte i vores CNC-fræsere, men i de tilfælde hvor det færdige emne ikke stiller krav om dette, benytter vi både boring i vores radialboremaskine og ved brug af vores magnetboremaskine, eller vi anvender en lokkemaskine. Lokkemaskinen er meget hurtig at anvende og kan lave både runde og aflange huller som sker ved at lokke maskinen, presser et over-stempel ned mod stål eller metalpladen, som understøttes af et under-stempel. Herved fremkommer et udstanset område svarende til facon på over-stemplet.

Pladebearbejdning er et meget stort område med utrolig mange muligheder.
Ovenstående beskriver kun en lille del af de muligheder der er.
Har du brug for pladebearbejdning håber vi derfor du vil kontakte os hos AVOS A/S hvor vi står klar med råd og vejledning vedr. netop din opgave.

Mand igang med at bukke materiale

© Copyright - AVOS A/S